A Juh Terméktanács 1992. február 20-án alakult meg. Szervezetét az Agrárpiaci Rendtartási Törvény, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 11/1993./III.24./FM rendelet szellemében alakította ki. A szervezet jelenleg tagjain keresztül a juh- és a kecskeágazatban érdekeltek – termelők, forgalmazók, feldolgozók – döntő hányadát (90%-át) fogja össze. Piacszervező és integráló tevékenységét szervezetileg a tagok által választott küldötteken, választott elnökségen és elnökön keresztül végzi a Küldött Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály szellemében.

A Juh Terméktanács a juh- és kecskeszektor ágazati érdekérvényesítő, integráló szerve. Igyekszik megvalósítani a kiskérődző ágazatok szereplőinek érdekharmonizációját. Elkészíti a termékpályák megfelelő stratégiáit, kidolgozza, és a lehetőségein belül koordinálja az ágazati  marketing programot.

A juh termékei – az élő vágójuh, a juhhús, a juhtejből készült termékek és a gyapjú – zömmel exportra értékesülnek. Az élő vágójuh és kecske, valamint a juh- és kecskehús döntő hányadban az EU tagállamainak (elsősorban Olaszország) piacain talál gazdára. A juhtejből készült termékek nagyobb hányadban manapság már a belső piacra kerülnek és kisebb hányaduk jut el exportra (meghatározóan a közel keletre). A kecsketejet és tejtermékeket ma még több mint 95%-ban az országon belül fogyasztják el. A megtermelt gyapjú nyers gyapjúként hagyja el az országot, EU-beli, közel keleti és kínai piacokon talál vevőre.

Elemzi a piaci folyamatokat, ennek alapján ajánlott árszinteket-, és szerződés mintákat dolgoz ki a termelők és a felvásárlók-feldolgozók közötti kapcsolat rendszer működtetésének segítésére. Termékenként (hús, gyapjú, tej) munkacsoportokat működtet a piaci folyamatok elemzésére és a marketing programok kidolgozására és megvalósításának segítésére. Közvetlen kapcsolatot tart fenn a juh és kecske szektor szereplőivel, és szaktanácsadás keretében is segíti tagjai működését.

A szervezet folyamatos munka kapcsolatban van a kiskérődző szektort felügyelő Agrárminisztériummal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, illetőleg a Magyar Államkincstárral (előzőleg Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal). Tagja a az Európai Élőállat és Húskereskedők Szövetségének. Munka kapcsolatot tart fenn az EU ágazatot érintő munkacsoportjaival (COPA-COGECA Juhhús Munkacsoport, EU Juhhús és Kecskehús Tanácsadó Munkabizottság, EU Juhhús és Kecskehús Előrejelző Munkabizottság).

A JTT alap információi:

Az elnökség jelenlegi tagjai:

Termelői körből:

1./ Dr. Jávor András elnök, 4124 Debrecen, Vár u. 2.
2./ Bátor Árpád elnökségi tag 8100 Várpalota, Loncsosi u. 7.
3./ Dr. Kukovics Sándor elnökségi tag 2030 Érd, Hóvirág u. 28.
4./ Dr. Monori István elnökségi tag 5300 Karcag, Deák körút 18.
5./ Rádli József elnökségi tag 8295 Taliándörögd, Árendás tér 2.
6./ Rezes Gábor elnökségi tag 4030 Debrecen, Lándzsa u. 11/A.
7./ Szabó Nándor elnökségi tag 4026 Debrecen, Hortobágyi út 1., III/21.

Kereskedői képviseleti körből:

8./ Mazák István elnökhelyettes 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 13.
9./ Lökösné Mudrony Magdolna elnökségi tag 2030 Érd, Favágó u. 70.

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

1./ Dr. Oláh János felügyelőbizottság elnöke 4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 46.
2./ Müller Róbert felügyelőbizottság tagja 8191 Öskü, Müller major, 032 hrsz.
3./ Kálló Gábor felügyelőbizottság tagja 6766 Dóc, Alkotmány u. 22.

A JTT alap információi

A pályázó szervezetről:
Pályázó szervezet neve Juh Terméktanács
Szervezet e-mail címe juhtermektanacs@gmail.com
Szervezet honlapjának címe www.juhtermektanacs.hu
www.barihus.hu 
www.barihus.eu
www.baranykampany.hu
www.baranykampany.eu
Szervezet típusa egyesület
Alapítás éve 1992
Bírósági bejegyzés száma, helye, dátuma Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.61.498/1993/6., Miskolc,1993. 08. 19
Szervezet képviselője Dr. Jávor András
Szervezet képviselőjének elérhetőségei (e-mail, telefonszám) 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.
+36-30-289-7516
juhtermektanacs@gmail.com
javor@agr.unideb.hu
Szervezet székhelye (cím) 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.  
Szervezet telefonszáma tel: +36-88-592-800
Szervezet levelezési címe 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.    
Kapcsolattartó neve, beosztása, mobil telefonszáma, e-mail címe Dr. Kukovics Sándor, ügyvezető igazgató
mobil:
+36-30-9629-406
+36-30-636-9802
Szervezet bankszámlaszáma   11605001-00511400-05000002  
Számlavezető pénzintézet neve Erste Bank Zrt
Szervezet adószáma 18404863-1-19  
Könyvvezetés módja kettős könyvelés