A Juh Terméktanács 1992. február 20-án alakult meg. Szervezetét az Agrárpiaci Rendtartási Törvény, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 11/1993./III.24./FM rendelet szellemében alakította ki. A szervezet jelenleg tagjain keresztül a juh- és a kecskeágazatban érdekeltek – termelők, forgalmazók, feldolgozók – döntő hányadát (90%-át) fogja össze. Piacszervező és integráló tevékenységét szervezetileg a tagok által választott küldötteken, választott elnökségen és elnökön keresztül végzi a Küldött Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály szellemében.

A Juh Terméktanács a juh- és kecskeszektor ágazati érdekérvényesítő, integráló szerve. Igyekszik megvalósítani a kiskérődző ágazatok szereplőinek érdekharmonizációját. Elkészíti a termékpályák megfelelő stratégiáit, kidolgozza, és a lehetőségein belül koordinálja az ágazati  marketing programot.

A juh termékei – az élő vágójuh, a juhhús, a juhtejből készült termékek és a gyapjú – zömmel exportra értékesülnek. Az élő vágójuh és kecske, valamint a juh- és kecskehús döntő hányadban az EU tagállamainak (elsősorban Olaszország) piacain talál gazdára. A juhtejből készült termékek nagyobb hányadban manapság már a belső piacra kerülnek és kisebb hányaduk jut el exportra (meghatározóan a közel keletre). A kecsketejet és tejtermékeket ma még több mint 95%-ban az országon belül fogyasztják el. A megtermelt gyapjú nyers gyapjúként hagyja el az országot, EU-beli, közel keleti és kínai piacokon talál vevőre.

Elemzi a piaci folyamatokat, ennek alapján ajánlott árszinteket-, és szerződés mintákat dolgoz ki a termelők és a felvásárlók-feldolgozók közötti kapcsolat rendszer működtetésének segítésére. Termékenként (hús, gyapjú, tej) munkacsoportokat működtet a piaci folyamatok elemzésére és a marketing programok kidolgozására és megvalósításának segítésére. Közvetlen kapcsolatot tart fenn a juh és kecske szektor szereplőivel, és szaktanácsadás keretében is segíti tagjai működését.

A szervezet folyamatos munka kapcsolatban van a kiskérődző szektort felügyelő Agrárminisztériummal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, illetőleg a Magyar Államkincstárral (előzőleg Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal). Tagja a az Európai Élőállat és Húskereskedők Szövetségének. Munka kapcsolatot tart fenn az EU ágazatot érintő munkacsoportjaival (COPA-COGECA Juhhús Munkacsoport, EU Juhhús és Kecskehús Tanácsadó Munkabizottság, EU Juhhús és Kecskehús Előrejelző Munkabizottság).

Elnökség 2020. július 10. és 2026. július 10. közötti időtartamra:

Dr. Jávor András, elnök

Dr. Oláh János, tag

Oláh Tibor, tag,

Rádli József, tag

Müller Róbert, tag

Rezes Gábor, tag

Dr. Monori István, tag, elnökhelyettes

Dr. Kukovics Sándor, tag, ügyvezető igazgató

 

Felügyelő Bizottság a 2020. július 10. és 2026. július 10. közötti időtartamra:

Hárshegyi Márk, elnök

Káló Gábor, tag

Bátor Árpád, tag

 

A JTT alap információi

A pályázó szervezetről:
Pályázó szervezet neve Juh Terméktanács
Szervezet e-mail címe juhtermektanacs@gmail.com
Szervezet honlapjának címe www.juhtermektanacs.hu
www.barihus.hu 
www.barihus.eu
www.baranykampany.hu
www.baranykampany.eu
Szervezet típusa egyesület
Alapítás éve 1992
Bírósági bejegyzés száma, helye, dátuma Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.61.498/1993/6., Miskolc,1993. 08. 19
Szervezet képviselője Dr. Jávor András
Szervezet képviselőjének elérhetőségei (e-mail, telefonszám) 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.
+36-30-289-7516
juhtermektanacs@gmail.com
javor@agr.unideb.hu
Szervezet székhelye (cím) 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.  
Szervezet telefonszáma tel: +36-88-592-800
Szervezet levelezési címe 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.    
Kapcsolattartó neve, beosztása, mobil telefonszáma, e-mail címe Dr. Kukovics Sándor, ügyvezető igazgató
mobil:
+36-30-9629-406
+36-30-636-9802
Szervezet bankszámlaszáma   11605001-00511400-05000002  
Számlavezető pénzintézet neve Erste Bank Zrt
Szervezet adószáma 18404863-1-19  
Könyvvezetés módja kettős könyvelés